.

.
Volg mij ook op TWITTER klik hiervoor op de foto

woensdag 20 augustus 2014

De gruwelijkheden van (is)is

De islam en vrede is als water en vuur
Dagelijks komen er weer nieuwe gruwelijkheden van het islamitische moordenaars gilde boven tafel terwijl de medestanders van de islamitische staat hier in Nederland, maar ook in de rest van Europa, ons vanaf feestelijk met zwarte vlaggen versierde pleinen een langzame en uitermate pijnlijke dood toe wensen.

Hier in Nederland dansen de parlementariërs van de sp, pvda gl en d66 vrolijk mee op de deuntjes van het islamitische moordenaars en verkrachters legioen terwijl de tegenstanders van dit smerig zooitje tuig geweerd worden van de pleinen en in stadsdelen worden aangevallen, terwijl oom agent toekijkt en hooguit even zijn bonnenboekje trekt wanneer er toevallig ergens een eindje verderop drie fietsers naast elkaar fietsen.

Vanuit Irak bereiken ons de meest mogelijke gruwelijkheden en websites die hierover met een primeur komen die staan binnen een mum van tijd op zwart, of lukt het één van U nog om de website van Tunisia Daily te bereiken?

Vanmorgen of gisteravond, ik kan dat helaas niet meer nakijken, melden de Tunisia Daily ons over de verschrikkingen die de Assyrische mannen in Mosul moesten ondergaan.
De zelfbenoemde islamitische staat heeft bevolen dat alle Assyrische mannen die in Mosul waren achter gebleven en zich verplicht moesten bekeren tot de islam gedwongen en zonder verdoving besneden moesten worden, het rapport meld verder niet hoeveel mannen deze gruwelijkheden moesten ondergaan maar wel dat hier spraken was van een georganiseerde massale besnijdenis.
De zelfbenoemde islamitische staat  heeft opdracht gegeven dat alle christelijke kinderen en volwassenen die in Mosul willen blijven besneden moeten worden

Niet veel christenen waren achtergebleven in Mosul en voor de gene die wel achter waren gebleven was de keuze eigenlijk best eenvoudig, bekeer je tot de islam of sterf, oké dat is in elk geval wel duidelijk en laat ook zeer weinig mogelijkheden tot discussie over.

Als bron vermelding kwam Tunisia Daily met een vijfkoppige familie die gevlucht was voor de verschrikkingen van is(is) en middels deze mensen kwamen er nog veel meer verschrikkingen van het islamitische moordenaars en verkrachters gilde boven water drijven, zo vertelde ze over een 3 dagen durende slaven veiling alwaar 700 Yezidi vrouwen en meisjes werden verkocht als seksslaaf, over de prijs die er voor deze vrouwen en meisjes werd betaald is wat onduidelijkheid echter kunnen we aannemen dat de waarde van een Yezidi vrouw ergens tussen de 10 en de 150 dollar moet bedragen en volgens het pedofiele gedachtegoed van deze moordenaars en verkrachters zal de 10 dollar wel voor een vrouw van een jaar of 30/35 zijn en de 150 voor een maagd van een jaar of 10/11, deze beredenering is overigens volledig voor mijn rekening, een aanname die best wel eens de waarheid zou kunnen zijn, overigens vrouwen boven de 35 leven waarschijnlijk niet eens meer, aangezien dat veel te oud is voor een islamitische "strijder".

In het artikel Yezidi en de islamitische genocide gaf ik de reden voor de haat van is(is) tegenover de Yezidi al aan en de wens van de islamitische moordenaars om de Yezidi uit te roeien enkel en alleen om een eind te maken aan de bloedlijn van de Yezidi.
Is(is) militanten hebben gezworen om de Yazidi bevolking, die al meer dan 4.000 jaar oud is, te vernietigen om redenen die je normaal enkel nog maar in een slechte b film tegen komt, de moslims vinden en denken dat de Yezidi kwade geesten aanbidden en om die reden moet er een einde gemaakt worden aan een volk dat ooit met miljoenen was maar door diverse eerdere genocide pogingen reeds is terug gebracht tot een schamele 700.000.

Wanneer je straks weer stenen aan het gooien bent naar anti is(is) demonstranten of wanneer je van ons geld in Den Haag uit naam van de sp. pvda, d66 of gl ons land cadeau aan het geven bent aan de islam, wanneer je, je eigen weer heel druk maakt over de "arme" palestijnen en om die reden hen die de dood voor alle joden aanroept in bescherming denkt te moeten nemen, want zo hebben ze het niet bedoelt denk dan ook eens heel even aan de vrouwen en meisjes die als seksslaaf worden verkocht of aan de mannen en jongetjes die zonder verdoving worden besneden, aan de mensen die worden afgeslacht door islamitische moordenaars en verkrachters uit naam van de islam.

Ik zou niet meer met me eigen kunnen en willen leven wanneer ik ook maar enige vorm van sympathie  zou kunnen opbrengen voor dit smerige misselijkmakende zooitje islamitische moordenaars en verkrachters van vrouwen en kinderen.Artikel geschreven aan de hand van aantekeningen gemaakt na het lezen van het verhaal verschenen op Tunisia Daily over onverdoofde besnijdenissen bij mannen en jongens en de verkoop van vrouwen en meisjes door is(is) in de ijdele hoop dat men ook hier in Nederland gaat inzien wat voor een verschrikkelijk moordlustig mensonterend gedrocht de islam in handen van dit soort moordenaars en verkrachters is.

met groet Bolo


Een reactie posten